ESKİ TÜRKLERDE ALTIN

ESKİ TÜRKLERDE ALTIN

 
       

       Eski Türk Devletlerinde altının yeri büyüktü. Devletin gücünü oluşturan altın Türk gelenek ve göreneklerinde de yer almaktaydı. Hunlarda ise her şeyi altın tabaka ile kaplama geleneği vardı. MÖ 4.yy’dan kaldığı sanılan bir mezarda altın kıyafetli bir genç bulunur. Elbise altın levhalarla kaplı olması açısından ilginçtir. Elbise ve şapkası adeta altın bir zırhla kaplanmıştır. Ayrıca mezar da altın süslemelidir. Ayrıca kazılarda Hunlara ait olduğu bilinen altından ok ve yaylar da bulunmuştur. Altın yaylar Hun devletinde liderlerin kullandığı güç sembolleri olmuştur. Hunlarda ayrıca kemer kayış ve tokalarında da altın kullanımı yaygındır. Tokaların sayısı ve büyüklüğü rütbe simgesi olarak kullanılıyordu.
      Göktürklerde altın zenginlik göstergesi olarak görülmekte ve Göktürk yazıtlarında sık sık geçmekteydi. Bayrakların tepesinde altından kurt başı veya yırtıcı bir kuş motifi bulunurdu. Göktürklerde başlayan altı kurt başlık sancak geleneğinin Uygurlar’da da devam ettiği görülür.
        Pek çok imparatorluğu yıkan Türkler savaş sanatlarında çok başarılıydı. Savaşta kullandıkları aletleri demirden yaparlardı. Demir işleyiciliği madenler içinde en son ve en zor olandır. Demirden önce bakır, bronz ve altın işleyiciliği gelir. İlk türk merkezlerinden sayılan Andronovo kültürü döneminde ise Orta ve Kuzey Asya’da ilk olarak altın ortaya çıkar. Bu dönemde yani MÖ2000’lerde Altaylarda altın endüstrisi ve madencilik gelişmiştir.  Bozkır Türklerinin başlıca meslekleri demircilikti. Türk topluluklarında çok güzel ve kaliteli kalkan, kılıç, mızrak, kargı gibi malzemeler yapılmaktaydı. Bu aletlerin kabzalarında değerli taşlarla ve altın levhalarla kaplanmış olurdu. Kemer tokaları, kav mahfazaları, ok kutuları, müferler genellikle altın süslemeliydi. Ayrıca giysilerde ve kullanılan eşyalarda soyluluk derecesine göre altın kullanımı bilinmektedir.
    Türklerde ayrıca altın takı kullanımı da yaygındır. Özellikle altın yüzük evlilik sembolüydü. Altın küpe ise erkeklerin kullandığı ve yiğitlik, erkeklik sembolüydü. Altın miğfer ve mızrakları genellikle Oğuz Beyleri kullanırdı. Mızrakların uç kısmının altından olması Oğuz Beylerinin sembolüydü.
Avarlarda süs eşyası olarak kullanılan altın malzeme daha çok hayvan motiflerinde kullanılırdı. Avarlar altın açısından zengindi. En çok kuyumculuk alanında kullanmışlardır. Bitki ve hayvan motifli takılar yaygındı. Avar altın işlemeciliğinde Bizans etkileri dikkat çekmektedir. Kayış süsleri, tokalar, kılışlar, kemerler ve çeşitli süs eşyaları altın işlemeli veya altın malzemedendi.
   Peçeneklerde daha çok altından vazo ve sürahiler dikkatleri çekerken, Bulgarlar ve Kırgızlarda da benzer altın kullanım özellikleri bulunmuştur. Ayrıca Türk Destanlarında da altının önemli bir yeri vardır.


Sizde Düşüncelerinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>